Thursday, 26 January 2017

MANENO YANAYOTAKIWA KUWA KWENYE WOSIA .

Image result for WOSIA

NA  BASHIR  YAKUB - 

Yafuatayo  ni  maneno/taarifa/maudhui  ya  msingi  yanayotakiwa  kuwa  kwenye  wosia .  Taarifa  yoyote  kati  ya  hizi  ni  ya  muhinu  na  inacho  kitu  cha  msingi  na  cha  kisheria  inachosimamia na  kulinda. Maana  yake  ni  kuwa  kukosekana  kwake  kutaathiri  wosia  wako  kwa  namna  moja  au nyingine.

( a ) Anza   kwa  kuandika   kichwa( heading).  Kichwa  utaandika  kawaida  kama  unavyoandika  kichwa  cha  barua  au  taarifa  nyinginezo. 

Mfano  “WOSIA” au  “ WOSIA  WANGU  MIMI  PASCHAL  STEVEN MUTIGANZI”, vyovyote  kitakavyoandikwa  muhimu  kiwepo  kichwa.

( b ) Kinachofuata  baada  ya  kichwa  ni  sentensi  muhimu  sana.  Ni  sentensi inayolenga  kuondoa  utata  mbeleni.

Mfano ; “ HUU  NI  WOSIA  WANGU  NA  WA  MWISHO  MIMI  PASCHAL STEVEN  MUTIGANZI”.
Ni   sentensi  inayoazimia  kuwa  hakuna  wosia mwingine  baada  ya  huo. Ni  sentensi  inayolenga  kufuta/kuondoa  aina  yoyote  ghushi.

( c ) Kinachofuata  ni  kipengele  ambapo   mtoa  wosia/mwandika  wosia  anajitambulisha kwa  majina  kamili,  anuani  na  tarehe  ya  kutoa/kuandika wosia. Anuani  ijieleze  vizuri.  Isiwe  tu  P.O. BOX…  ikaishia  hapo.  Ieleze  namba  ya  nyumba  kama ipo,  mtaa,  kata,  wilaya  na  mkoa.  Na  anuani  nzuri  ya  kuweka  ni  ile  ya  pahala  yalipo  makazi  yako  ya  kudumu  wewe  mtoa  wosia. Ikiwa  unayo  makazi  mawili  ya  kudumu  kwa wale  wa  mitala  basi  chagua  mojawapo.

Mfano: “WOSIA  HUU  UMEANDIKWA  LEO  TAREHE  13 / 2 / 2017   NA   MIMI  PASCHAL  STEVEN  MUTIGANZI   WA    NYUMBA  NAMBA  13 , MTAA  WA   MWINJUMA, KATA  MWANAYAMALA  , WILAYA  YA  KINONDONI, MKOANI  DAR  ES  SALAAM, wa   S.L.P 100  .

( d  ) Andika  sentensi  ya   kuvunja  wosia  nyingine  zilizopita. Hii  ni  pale  ambapo  umeandika  wosia  mpya  na  kufuta ule  wa  nyuma.  Lakini  hata  kama  haujawahi  kuandika  wosia  ila  sasa  ndio  unaanza  basi   hakuna  ubaya  pia  ukiweka   sentensi  hiyo.

Mfano ;  “WOSIA  HUU  UNAFUTA  WOSIA  NYINGINE  ZOTE   NILIZOWAHI  KUTOA/KUANDIKA    HUKO  NYUMA”.

( e ) Kinachofuata  ni  kipengele  kinachotaja   orodha  ya  mali  ulizonazo. Habari  si  tu kutaja   mali,   bali  pia  ni  kuzichambua  mali  hizo na  kutaja  pahala  zilipo  kila  moja. Mali  utazitaja  kwa  namba.  Namba  1….2……3…..n.k.

Mfano ;  “JUMLA  YA  MALI  NILIZONAZO  NI,  1.   NYUMBA  NAMBA  13 , ILIYOPO  MTAA  WA   MWINJUMA, KATA  MWANAYAMALA  , WILAYA  YA  KINONDONI, MKOANI  DAR  ES  SALAAM.  2.  GARI…..”(  taarifa  za  gari  au  mashine yoyote  zitajwe  kama  ilivyo  kwenye kadi  yake  ya  usajili)……( endelea  kutaja  mali )

( f  ) Kinachofuata  ni  kipengele  kinachotaja  orodha  ya   warithi/wanufaika  wa  mirathi.  Wataje  kwa  majina  yao  yote.

Mfano; “WARITHI  WANGU  KATIKA WOSIA  HUU  NI 1………………………..2……………………………3…………………..”n.k.

(  g  ) Kinachofuata  ni  kipengele  kinachoeleza  nani  umempa  nini.

Mfano; .  1.  “NYUMBA  NAMBA  13 , ILIYOPO  MTAA  WA   MWINJUMA, KATA  MWANAYAMALA  , WILAYA  YA  KINONDONI, MKOANI  DAR  ES  SALAAM  NINAMPA   MWANANGU/MAMA  YANGU/MKE  WANGU……..……”2……….3……..n.k.

( h ) Kinachofuata  ni  kipengele  kinachohusu  maziko  au  msiba. Wapi  uzikwe,  msiba  uwe  vipi,  muda  gani  uzikwe, kwa  staili  ipi  uzikwe  na kila  kitu ambacho  ungependa kifanyike  katika  msiba  na  maziko  yako  kwa  ujumla  wake.

Mfano;  “ NITKAPOKUFA  NIZIKWE  KIJIJINI  KWETU   GININGI  NA  ZISIPITE  SIKU  NNE  BILA  KUZIKWA n.k.

(  I  )  Kinachofuata  ni  kipengele  kuhusu  kumteua  msimamizi/wasimamizi  wa  mirathi.

Mfano ; “MSIMAMIZI/WASIMAMIZI   WA  MIRATHI  YANGU  ATAKUWA/WATAKUWA……………………………”( mtaje/wataje  kwa  majina  yao  yote).

( j ) Kinachofuata  ni  sahihi  yako  wewe mtoa  wosia   pamoja  na  majina  ya  mashahidi  na  sahihi  zao  pia.

Mfano;  “MASHAHIDI,  1. JINA……………………    SAHIHI……………………   2. JINA…………..    SAHIHI……………..”  n.k.
Unaweza  kuamua  shahidi  akawa  wakili  ni  jambo  zuri  pia, isipokuwa  tu  wale  mashahidi  wa  msingi  wanaotakiwa na  sheria ni lazima   wawepo. Makala  kuhusu  mashahidi  wanaoruhusiwa  na  sheria itaelezwa  wakati  mwingine.
Kwa  ufupi  wosia  mzuri  utakuwa  katika  muonekana  na  mfumo  huo.
MWANDISHI   WA   MAKALA  HAYA   NI   MWANASHERIA  NA  MWANDISHI  WA MAKALA  YA  SHERIA  KUPITIA  GAZETI   LA  JAMHURI KILJUMANNE.  0784482959,  0714047241bashiryakub@ymail.com
                  


0 comments:

Post a Comment