Latest Post

Tuesday, 13 March 2018

KUPOTELEWA NA NYARAKA INAYOHITAJIKA MAHAKAMANI KAMA USHAHIDI.

|0 comments
Image result for NYARAKA


NA BASHIR YAKUB -

Inaweza kuwa nyaraka  muhimu kama hati ya nyumba, mkataba wa mauziano au mkataba mwingine wowote, wosia, kadi ya gari au ya mashine yoyote,hati ya kusimamia mirathi, cheti cha ndoa au vyeti vinginevyo, na nyaraka nyingine mbalimbali.

Nyaraka hii  inaweza kuwa inatakiwa  sehemu muhimu kama mahakamani  ili kuthibitisha shauri au kesi yako. Na inaweza ikawa ni nyaraka ambayo kuwepo kwake ndio kushinda kwako na kutokuwepo kwake  ndio kushindwa kwako.

Pamoja na umuhimu wa nyaraka hii bado umeitafuta kote pa kutafuta na hukuweza kuipata. Au hukuitafuta madhali tu unajua ilishapotea au iko mikononi mwa mtu ambaye hujui alipo na hawezi kupatikana. Katika mazingira ya namna hiyo makala yataeleza vitu vichache vinavyoweza kusaidia kutoka Sura ya sita,Sheria ya Ushahidi.

1.   USHAHIDI WAKO.

Kitu kikubwa  kinachomsaidia mtu kushinda kesi mahakamani ni ushahidi. Kadhalika kushindwa kwako pia ni ushahidi. Ukisema hiki kiwanja au  nyumba ni yangu unatakiwa kuonesha hati au mkataba wa mauziano au vyote viwili. Ukisema hili gari ni langu kadhalika uoneshe kadi yenye jina lako ama vinginevyo. Ukisema nilikuwa na ndoa halali uoneshe cheti cha ndoa ama vinginevyo. Ukisema nilimuuzia au kununua kitu fulani uoneshe mkataba ama risiti,vivyo hivyo nk, nk.

Hakimu au Jaji si mtu ambaye anakuwa eneo la tukio na hivyo kuwa katika nafasi ya kujua nini kilitokea huko. Yeye hajui chochote kilichotokea na hivyo taarifa zote anazipata kwenu mnaoshitakiana. Kwa msingi huu yupo katika wakati mgumu kuamua nani yuko sahihi na nani hayuko sahihi kwa kitu ambacho hakushuhudia na hakijui.

Kama hivi ndivyo kitu pekee cha kumuongoza hakimu/jaji huyu ambaye hakuwepo wakati mnadhulumiana, ni ushahidi wa kila mmoja atakaowasilisha. Hataangalia suraya mtu, kulia machozi kwa mtu, kuongea kwa kujiamini au kwa unyonge kwa mtu, umri wa mtu, rangi ya mtu,wala jinsia, bali ushahidi ulio uliowasilishwa na mtu.

2. MAMBO MAWILI YANAYOWEZA KUKUSAIDIA IKIWA UMEPOTEZA NYARAKA.

Jambo la kwanza,  lipo kifungu cha65 ( a ) ,( b ) na ( c ) cha Sheria ya Ushahidi. Ni uwepo wa nakala(kopi) ya nyaraka halisi(orijino). Kama umepoteza orijino lakini ipo kopi au unajua sehemu ambayo unaweza kupata kopi basi inaweza kukusaidia.

Ndio maana ni muhimu kuwa na kopi ya kila nyaraka ambayo una orijino yake. Kifungu cha 63 cha Sheria ya Ushahidi kinasema kuwa nakala isiyo halisi/kopi inaweza kutumika kuthibitisha jambo.  Lakini pia vitu vingine vinaweza kuhitajika kuthibitisha kupotelewa na nakala halisi kwa mfano taarifa ya polisi ya kupotelewa nk.

Jambo la pili, linaloweza kukusaidia lipo kifungu cha 65( e ) cha Sheria hiyohiyo ya Ushahidi. Ni kumleta shahidi ambaye anakumbuka na kujua kile kilichokuwa kimo/kimeandikwa katika nyaraka hiyo ambayo haionekani.

Anaweza kuwa mtu aliyeiandaa, aliyeishuhudia,aliyeisoma, au yeyote ambaye kwa uhakika alijua nini kilichokuwa kimeandikwa ndani mwake. Kazi yake itakuwa ni kueleza nini kilikuwa kimo/kimeandikwa humo na atahojiwa na kuulizwa kuhusu hicho alichosema. Hili nalo laweza kusaidia.  

Na kama hivi vyote havipo, basi  kuthibitisha kwaweza kukuwa vigumu kidogo na hivyo kujikuta unapoteza hata kama haki ni yako.
MWANDISHI   WA   MAKALA  HAYA   NI   MWANASHERIA  NA  MSHAURI   WA  SHERIA  KUPITIA  GAZETI   LA  JAMHURI   KILA   JUMANNE.  0784482959,  0714047241bashiryakub@ymail.com
                   

Monday, 5 March 2018

NAMNA YA KUOMBA HATIMILIKI YA ARDHI YA KIMILA.

|0 comments
Image result for ARDHI KIJIJINI

NA BASHIR YAKUB -

1.     HATIMILIKI  YA KIMILA NI IPI.

Hati  ya  ardhi  ya kimila ni nyaraka  ya  umiliki  wa  ardhi ambayo  inatoa  utambuzi  maalum wa umiliki wa ardhi. Hizi ni sawa  na  hati  miliki  zile mnazozijua  ambazo  hutolewa kwa ardhi za mijini japo ipo tofauti kidogo. 

Moja ya tofauti  ya  hati  ya  kimila  na  hatimiliki za mijini  ni  kuwa  hizi  husimamia  ardhi  mijini wakati  hizi  nyingine husimamia ardhi za vijijini.

2.      HATI YA KIMILA HUTOLEWA NA NANI.    

Hati  ya  umiliki wa  ardhi  ya  kimila  hutolewa  na baraza la ardhi la kijiji( land village council). Kila kijiji  kinalo  baraza  hili. Pia  baraza hili  ndilo linalowajibika  kwa masuala ya kila siku ya ardhi ya kijiji. Kwa hiyo maombi  yote ya kuomba ardhi au hati ya kimila  yataelekezwa baraza hili.

3.    FAIDA ZA HATI YA KIMILA.

( a ) Unaweza kukopea kwenye taasisi ya fedha.
( b ) Inaweza kutumika kama dhamana mahakamani.
( c ) Ardhi  yako inakuwa  imerasimishwa na hivyo thamani yake kupanda, nk.

4.   NI SIFA ZIPI HUHITAJIKA ILI KUPATA HATI YA KIMILA.

( a ) Awe mtu aliyefikisha au zaidi ya Miaka 18.
( b ) Awe Mtanzania.
( c )Iwe kikundi,kampuni au familia.

5.     NAMNA YA KUOMBA HATI YA KIMILA.

( a )Andaa  maombi maalum na kuyaelekeza kwa baraza la ardhi la kijiji.

( b ) Maombi hayo yawe katika fomu maalum ambazo hupatikana kwenye serikali za vijiji.

( c ) Kama mwombaji ni familia,kikundi au kampuni ambayo ni ya wakazi wa  hapo kijijini basi wanahitajika watu wawili watakaosimama kama waombaji na watia saini.

( d ) Kama waombaji ni familia au kikundi ambacho waombaji wake sio wakaazi wa kijiji husika basi wadhaminiwe na wakaazi wa kijiji husika wasiopungua watano.

( e )Maombi hayo juu yaambatane na ;
-Kiapo kinachoeleza iwapo mwombaji anamiliki ardhi nyingine popote Tanzania  au hapana.
-Nyaraka nyingine  yoyote ambayo baraza la  kijiji litaomba kuwasilishwa.
-Kulipa ada iliyowekwa na baraza la ardhi la kijiji.
-Kwa waombaji ambao sio wakaazi  waambatanishe maelezo yaliyosainiwa na mashahidi kuwa wataendeleza ardhi husika  ndani ya miezi mitatu tokea kupewa kwao.

( f ) Baada ya  yote  hayo  juu basi  wasilisha  maombi  hayo baraza la ardhi la kijiji  na subiri au fuatilia ili upate hatimiliki ya kimila.
Makala yamefanunuliwa kutoka baadhi ya vifungu ndani ya Sheria Namba 5, Sheria ya Ardhi za Vijiji  ya 1999.
MWANDISHI   WA   MAKALA  HAYA   NI   MWANASHERIA  NA  MSHAURI   WA  SHERIA  KUPITIA  GAZETI   LA  JAMHURI   KILA   JUMANNE.  0784482959,  0714047241bashiryakub@ymail.com


Tuesday, 13 February 2018

UNACHOSTAHILI BAADA YA KUACHISHWA/KUFUKUZWA KAZI KIMAKOSA.

|0 comments

Image result for WAFANYAKAZI
NA  BASHIR  YAKUB -

1.  NINI MAANA  YA  KUACHISHWA  KAZI  KIMAKOSA. 

Katika  ujumla  wake  kuachishwa  au  kufukuzwa  kazi  kimakosa ni  hatua  ambapo  mwajiri  anamwachisha  au  anamfukuza  kazi  mwajiriwa  wake  bila  kufuata  utaratibu  wa  sheria.  Mwajiri  asipofuata  sheria  katika  kumuondoa  mwajiriwa  kazini  ndipo  anapokuwa  amemiwachisha  kazi  kimakosa.

Na  hapa  haiongelewi  Sheria  ya  ajira  na  mahusano  kazini  tu  inayotakiwa kuzingatiwa, bali  sheria  zote  ambazo  huhusika katika  ajira na mikataba  ikiwemo  sheria ya  mikataba  na  nyinginezo. Sheria yoyote   haipaswi  kuvunjwa  au  kukiukwa  wakati  mwajiriwa  anapotakiwa  kuachishwa  kazi.

2.   AINA  MBILI  ZA  KUACHISHWA  KAZI  KIMAKOSA.
Kuachishwa  kazi  kimakosa  kumegawanyika  mara  mbili ;

( a ) KUACHISHWA KWA KOSA AMBALO HALIPO(WRONGFUL TERMINATION).

Hii  ni  pale  ambapo  mwajiri  anamtuhumu  mwajiriwa  kwa  kosa  ambalo  hajatenda  kabisa.  Anamtungia  kosa  ili  amuondoe  kazini  kwasababu   anazojua  mwenyewe.  Au  inakuwa  ni  kweli  mwajiriwa  ametenda  kosa  lakini kosa  lile  halina  hadhi  au  uzito  wa  kumwondoa   kazini.  Sio  kila  kosa  ni  la  kumwondoa  mtu  kazini.  Makosa  mengine  ni  ya  kuonya  au  kuelekeza  tu.

Kwahiyo  haya yakitokea  ndipo  tunaposema  kuwa mwajiriwa  ameachishwa  kazi   kimakosa.  Kimakosa  kwa  maana  kwa  kosa  ambalo  halipo  au  lipo  lakini  halitoshi  kumuachisha  mtu  kazi( not  justifiable).

( b ) KUACHISHWA KAZI KWA KOSA  AMBALO LIPO  LAKINI  BILA  KUFUATA UTARATIBU(UNFAIR TERMINATION).

Hapa  kosa  linakuwa  ni  kweli  kabisa  limetendwa.  Na  uzito  wa  kosa  lenyewe  unatosha  kabisa  kumuachisha mwajiriwa  kazi.  Tatizo  linakuja  kuwa  wakati  wa  kumuachisha  kazi  kwa  kosa  hilo  utaratibu  unakiukwa.  Kosa  sawa  lipo, lakini utaratibu  wa  kutumia  kosa  hilo kumwondoa  mtu  ndio  uliokiukwa.

Utaratibu  ni  kama  kutopewa  taarifa(notice) , au kupewa  taarifa  lakini  katika  muda  usiostahili, kutolipwa  stahili, kutopewa  nafasi  ya  kusikilizwa, nk.  Kwahiyo utaona  tofauti  ya aina  hizi  mbili  za  kuachishwa  kazi  kimakosa.

Hata hivyo, pamoja  na  utofauti  huu bado  unachostahili  baada  ya  kuachishwa  kazi  kimakosa  ni  kilekile.  Aliyeachishwa  kwa  kosa  ambalo  halipo  na  aliyeachishwa kwa  kosa  ambalo  lipo  lakini  kwa  kukiuka  utaratibu  wote  hustahili  stahili  sawa  kama  tutakavyoona hapa.

3.   UNACHOSTAHLI  BAADA  YA KUFUKUZWA KAZI KIMAKOSA.
Inapothibitika  kuwa mwajiriwa  aliachishwa  kazi  kimakosa  mambo  yafuatayo  yanatakiwa  kufanyika ;

( a ) Kumrejesha  mwajiriwa  kazini .

( b ) Kulipa  mishahara  yake  yote  katika  muda  wote ambao  hakuwa  kazini.

( c ) Kumlipa  posho  zake  zote, na  malipo  mengine  ambayo  yapo kimkataba  ambayo  angelipwa  kama  angekuwa  kazini.

( d ) Kumlipa  mwajiriwa  fidia kwa  kumwachisha  kazi  kimakosa  kwa  kiwango  cha mishahara  isiyopungua  miezi 12.

( e ) Kutekeleza masharti  mengine yaliyoamrishwa  na  mahakama  ikiwa  mgogoro  ulifika  mahakamani, au mliyokubaliana ikiwa mlifanya makubaliano. Pia mahakama  inaweza  kuongeza  kiwango  cha  malipo  kwa  namna  itakavyoona  inafaa.
Stahili  hizi  zote  unaweza  kulipwa  kwa  kuelewana  na  mwajiri  ikiwa  mtaelewana  au  kulipwa  kutokana  na  amri  ya  mahakama ikiwa  mtakuwa  mmefika  huko.
MWANDISHI   WA   MAKALA  HAYA   NI   MWANASHERIA  NA  MSHAURI   WA  SHERIA  KUPITIA  GAZETI   LA  JAMHURI   KILA JUMANNE.  0784482959,  0714047241bashiryakub@ymail.com


Tuesday, 6 February 2018

UTARATIBU WA SHERIA UNAPOHAMISHA OFISI ZA KAMPUNI.

|0 comments
Image result for COMPANY

NA  BASHIR  YAKUB -

Vijana  wengi  wamefungua  makampuni. Mengine  tayari  yanafanya  kazi  na  mengine  hayafanyi  kazi. Kutokana  na  sababu  mbalimbali  vijana  wamekuwa  wakihamisha  ofisi  za kampuni  zao. Wengine  sababu  za  kodi  ya  pango, wengine  kutafuta  maeneo  mazuri  zaidi  ya  biashara, na  sababu  nyingine  nyingi.Natumia neno vijana kwakuwa ndio wengi japo hili ni kwa kila mwenye kampuni.

Hata  hivyo  wengi  wao  wamekuwa  wakihamisha  ofisi  zao  kiholela. Kwa  maana  wanahamisha  kwa  utashi  wao  bila kuzingatia  kuwa  kuna  utaratibu  wa kisheria  unaotakiwa kufuatwa.  Niseme  tu  kuwa  unapokuwa  umefungua  kampuni  tayari  tafsiri  yake  ni  kuwa  upo  katika  mfumo  rasmi.  Mfumo  rasmi  maana  yake  biashara  zako zinalindwa  na  sheria  halikadhaliki biashara  hizohizo  zinawajibika  chini ya  sheria.

Lolote  utakalofanya  yafaa  ujue  sheria  inasemaje  kuhusu  hilo  ili usije  kuingia  katika  makosa au usije  ukajikosesha haki  zako. Niseme tu  kuwa  Sheria  Namba 12 , Sheria ya Makampuni imelifanya  kosa  tendo  la  kuhamisha  ofisi  bila kufuata  utaratibu  wa  kisheria  kama  tutakavyoona  hapa.

1.      OFISI  ZA  KAMPUNI  NI  ZIPI ?.

Mtakumbkua  kuwa  unapokuwa  unasajili  kampuni kuna  pahala huwa  unatakiwa  kujaza/kueleza  ni  wapi itakuwa  ofisi  za  kampuni  yako. Kipo  kifungu  cha  pili  katika  kila  katiba  ya  kampuni  ambacho  huwa  kinahitaji  kueleza  makao  makuu  ya  ofisi  za  kampuni (head office).

Lakini  pia  ipo  sehemu  unapokuwa  unajaza  fomu  namba 14(a)  huwa  inakutaka  kueleza  wapi  zitakuwa  ofisi  za  kampuni yako. Hapa  huwa  unatakiwa  kueleza  kinagaubaga. Hapa maelezo  ya  wapi  zitakuwa  ofisi  za kampuni huwa yanatakiwa yajitosheleze  kiasi  kwamba  mtu  akisoma  aweze  kufika  ofisi  ilipo  bila  hata  kuuliza.

Isiwe  tu ,P.O.BOX 200 DAR ES  SALAAM  bali  mtaa, kitongoji, kata, hata  nyumba  namba kama  ipo au  namba  ya  mlango na ghorofa  nk nk.  Hii  ndio huitwa  anuani  kamili  ya  ofisi  za  kampuni na  hizo  ndizo  ofisi  za  kampuni. Ni  kosa  kukutwa  umeweka  ofisi eneo  tofauti na  lile  lilioandikwa  kwenye  nyaraka. Vinginevyo  ofisi  ziwe  zimebadilishwa  tena kwa  utaratibu  huu  hapa  chini.

2.       UTARATIBU   UNAPOBADILISHA  OFISI.

Hatua  ya kwanza  ni  kuitisha  mkutano  wa  wanahisa(extraordiunary meeting)   ili  kukubaliana  kuhusu kuhamishwa  ofisi  za kampuni.

Hatua  ya  pili  katika  mkutano  huo mta pitisha maamuzi rasmi ya kampuni (company resolution)  kuwa wanahisa  mmekubaliana  kuhamisha ofisi  za kampuni. Nyaraka  maalum  ya maamuzi  rasmi ya  kampuni(company resolution)  itaandaliwa  na  kusainiwa.

Hatua  ya  tatu, mtajaza  fomu  maalum fomu  namba  111  inayoeleza  kuhama  kwa  ofisi  za  kampuni  na  wapi  zilipo  ofisi  mpya.  Fomu  hizi  mtazipata  kwenye  kanuni za  sheria  ya  makampuni za mwaka 2005  au  kwenye mtandao(website) wa BRELA.

Hatua  ya  nne, chukua  hiyo  nyaraka  ya  maamuzi  rasmi ya kampuni( company resolution) pamoja  na  hiyo  fomu namba  111 mliyojaza  ambatanisha  kwa  pamoja  kisha  peleka  BRELA kwa  taarifa na usajili wa  ofisi  mpya.

Hatua  ya  tano  baada ya  usajili  sasa  unaweza  kuhamisha  ofisi  za  kampuni  yako.
Nirudie  tena  kuwa  ni  makosa  kuhamisha  ofisi  za  kampuni  bila  kufuata  utaratibu  huu. Usiseme  kampuni  yangu  sijui  ni  ndogo, sijui  nini. Kampuni  ni  kampuni, ikishaitwa   kampuni hiyo ni kampuni tu ndugu, na ni  lazima kufuata  utaratibu  huu. 

Ni  muhimu  kusisitiza  hilo  kwakuwa  vijana  wengi  wajasiriamali  wenye  kampuni  ndogondogo  wamekuwa  wakihamamishahamisha  ofisi  wanavyotaka  wao  na hivyo  kuingia  katika  makosa  bila  kujua.
Fuata taratibu usisubiri kulalamika unaonewa na serikali.
MWANDISHI   WA   MAKALA  HAYA   NI   MWANASHERIA  NA  MSHAURI   WA  SHERIA  KUPITIA  GAZETI   LA  JAMHURI   KILA   JUMANNE.  0784482959,  0714047241bashiryakub@ymail.com
Thursday, 25 January 2018

JE MNAJUA NI KOSA KWA WATU BINAFSI KUKOPESHANA KWA RIBA ?.

|0 comments
Image result for MKOPO

NA  BASHIR  YAKUB -

Ni  muhimu  sana kwenu  kulijua  hili.  Anakuja  mtu anaomba  umkopeshe  hela. Unamkubalia  lakini  kwa  sharti  la  riba  ya  kiasi  fulani.  Au mkopaji  mwenyewe  anakushawisi  kuwa  ukimpa  atarejesha  kwa  riba. Vyovyote  itakavyokuwa suala  la  msingi  ni  kuwa  katika  makubaliano  yenu mmeweka  riba.  Basi  jambo  hili  ni  kinyume  cha  sheria  na  halikubaliki.

Ikiwa  uliyemkopa  atakataa  kukulipa  hela  yako basi  utakuwa  huna  la  kufanya.  Hata  ukienda  mahakamani bado mahakama  haiwezi  kukusaidia.  Haiwezi  kuamuru  ulipwe  hiyo  hela.  Utakuwa  umepoteza.  Na  si tu utapoteza   hizo  za riba  bali  pia hata  hizo  ulizomkopa(principal sum). Usimkopeshe  mtu kwa riba kwani   akiamua  asikulipe huna  la  kumfanya  kwa  mujibu  wa  sheria. 

Wengine  hukimbilia polisi kulalamika. Yumkini ni  makosa. Na huyo  askari anayeshughulikia  kesi  kama  hii  yupo  katika  makosa. Si  kazi  ya  polisi  kushughulikia masuala  kama  haya.  Yafaa  tuyajue  haya  ili  tuwe  makini.

Mahakama  kuu na  ya  rufaa zimeamua hivyo  katika  kesi  nyingi . Mojawapo  ni  Shauri  Namba  66/2007  kati  ya ULF NILSON dhidi  ya   DR. TITO  MZIRAY ANDREW . Katika  shauri  hili  Jaji A.F.NGWALA  alisema  kwamba  hata  kama  kuna  makubaliano  ya  maandishi   kuhusu  malipo  ya  riba bado  mtu  binafsi ambaye  hakusajiliwa  wala  hana  leseni  ya  kufanya  biashara  ya  fedha  hawezi  kutoza  riba.  Mwishoni  alibatilisha  makubaliano  yote  ya  huo  mkopo.

Kubatilishwa kwa  makubaliano  yote  ya  huo  mkopo maana yake  hata zile  fedha ulizomkopa  ambazo  sio  riba  nazo  zinakufa  kwasababu  mkataba  mzima  umebatilishwa, na  mahakama  imeuazimia(declare) kuwa  haramu. Unaweza  kuona  utakuwa  umepoteza  kiasi  gani.
Na hali  ni  hii  hii  hata  kwa  kampuni  ambazo  hufanya  biashara hizi  bila leseni ya  biashara  ya  fedha.

1.    KUHUSU  REHANI   YOYOTE  KAMA  IMEWEKWA.

Yawezekana  wakati  unamkopa  aliweka  mali  yoyote  rehani. Iwe baiskeli, pikipiki,gari, nyumba, kiwanja  au  kinginecho madhali tu  ni  rehani.  Hii  nayo  ni  haramu na  imekatazwa  na  sheria.  Kifungu  cha 6( 1 ) cha  Sheria  ya Mabenki  na Taasisi  za Fedha  kinasema  kuwa   mtu  yeyote ambaye hafanyi  biashara  ya  benki/fedha  na  hana  leseni ya biashara hiyo haruhusiwi  kupokea  rehani kwa  ajili  ya  mkopo  kutoka  kwa  mtu  yeyote.

Kifungu  kidogo  cha ( 2 ) kimetangaza  adhabu  ya  faini  isiyozidi  milioni 20, kifungo  kisichozidi  miaka  mitano, au  vyote kwa  pamoja  yaani  kifungo  pamoja  faini.  Kumbe  basi  utaona  kuwa  sio  tu  hairuhusiwi  bali  pia  waweza  kwenda  jela. Kwa  hiyo ni  vyote  kutoza  riba  pamoja  na kuomba/kupokea   rehani ni  makosa.

2.     KINACHOWACHANGANYA  WATU.      

Kuna maneno  mtaani  kuwa  mkataba  ni  mkataba na  makubaliano  ni  makubaliano  ilimradi  tu  wahusika  wote  wameridhia na  wameandikishana  na  kusaini  kwa hiari  zao.  
Mtu  anategemea kumwambia mwenzake si  ulisaini  hapa. Ulisaini ukitegemea nini, na maneno mengine kama  hayo. Ndugu, maneno hayo  hayana msaada kwako, unapoteza tu mda.

Kifungu  cha 10 cha  Sheria  ya Mikataba  kinasema  kuwa  makubaliano  yote  ni  mikataba  kama yamefanyika  kwa  hiari, na  wahusika  wenye  sifa,   kwa  biashara  halali, na makubaliano hayo yasiwe yamekatazwa  na sheria nyingine yoyote.  
Utaona kifungu  kinasisitiza  kuwa  hata kama  makubaliano  yatakuwa  kama  kifungu  kilivyosema  lakini  bado  makubaliano hayo  yasiwe yamekatazwa  na  sheria  nyingine  yoyote .

Kwahiyo  ni  kweli  kabisa  kuwa  makubaliano  ni makubaliano  isipokuwa yanakuwa makubaliano kamili na halali kama  hayajatangazwa  na  sheria  nyingine  kuwa  haramu. Na  makubaliano  ya  riba  na  rehani  kwa  ambao  sio  taasisi  ya  fedha  na wasio  na  leseni   yametangazwa  na  sheria nyingine  ambayo  ni  Sheria  ya  

Mabenki  na Taasisi  za  Fedha kuwa haramu.  Kwa  msingi  huu  ile  dhana  ya  makubaliano  ni  makubaliano tuliyoizoea mtaani  inakufa na haipo tena . Hivyo  usiifikirie  tena katika  mawazo na utetezi/kinga  yako.Haitakusaidia .

3.   KUHUSU  KUSAIDIANA  HELA  KAMA  WANADAMU.      

Sheria haikatazi kusaidiana hela kwa kuandikishana. Hela  mnaweza  kusidiana  kwa  kukopana. Lakini  iwe  tu  kiubinadamu(socially)  bila  ya  riba  wala  rehani(commercially).  Msaada  uwe  msaada  na  isiwe   katika  mfumo  wa  faida, mapato  au  biashara.  Na  hapa  mnaweza kuandikishana  na  mahakama  ikasaidia  kupatikana  haki  ikiwa  mkopwaji  amekaidi  malipo.
Kwahiyo  ndugu  jihadhari. Jihadhari  hasa  wewe  mtoa  mkopo.
MWANDISHI   WA   MAKALA  HAYA   NI   MWANASHERIA  NA  MSHAURI   WA  SHERIA  KUPITIA  GAZETI   LA  JAMHURI   KILA JUMANNE.  0784482959,  0714047241bashiryakub@ymail.com


Wednesday, 17 January 2018

JE ALIYETEULIWA NA MAREHEMU KWENYE WOSIA KUSIMAMIA MIRATHI ANAHITAJI KUTHIBITISHWA NA MAHAKAMA ?.

|0 comments
Image result for MSIMAMIZI WA MIRATHI

NA  BASHIR   YAKUB -

Wako  wasimamizi  wa  mirathi  wa  aina  mbili. Kwanza ni  yule  ambaye  marehemu  mwenyewe  amemteua  kabla  ya  kufa  kwake  na  akaandika/kusema  kwenye  wosia  kuwa  fulani  ndiye  atasimamia  mirathi  yangu  baada  ya  kuondoka.

Pili,  ni  yule  ambaye  hakuteuliwa  na  marehemu  mwenyewe  bali   ameteuliwa  na  wanafamilia  kwenye  kikao  cha  familia. Kwa  walio  wengi  huyu  ndiye  tunamjua  kuwa  ni  lazima  jina  lake  lipelekwe  mahakamani  kwa  ajili  ya  kuthibitishwa  ili  aweze kuwa  msimamizi  kamili.  Makala yatapitia Sheria  ya  Usimamizi  wa Mirathi, Sura ya 352  na kanuni zake.

1.      HAKI  NA  WAJIBU  WA  WASIMAMIZI  WA  MIRATHI.

Haki  na  wajibu  wa  msimamia  mirathi  aliyeteuliwa  na  marehemu kabla ya kifo na  ambaye  hakuteuliwa na marehemu ni  sawa. Awe  aliteuliwa  na  marehemu  mwenyewe  au  aliteuliwa  na  wanafamilia  bado  haki  na wajibu  alionao  ni  uleule.  

Wajibu  mkuu  wa  msimamia  mirathi  ni  kuwa  mwadilifu, na  kuenenda  kwa  mujibu  wa  sheria  katika  kila  hatua  anayopiga katika  kusimamia  kwake  mirathi.

2. SIO LAZIMA MSIMAMIZI WA MIRATHI AWE  NDUGU/MWANAFAMILIA.

Hili ni  muhimu  zaidi  kulieleza.  Sio  kweli  kuwa  msimamizi  wa  mirathi  lazima awe  mtoto  wa  marehemu, shangazi, baba  mdogo/mkubwa,  mjomba kaka,dada nk.  Bali  msimamizi  wa  mirathi  anaweza  kuwa yeyote.  Suala  la  msingi  ni  atimize  sifa  za  kuwa  msimamizi  wa  mirathi. Na katika sifa hamna udugu.

Hakuna  haja  ya  kuwa  na  ugomvi  kuwa  msimamizi  wa  mirathi  lazima  atoke  katika  familia. Hakuna  ulazima  huo  ikiwa  mmeshindwa  kuaminiana  kwenye  familia. Mnaweza  kumteua  hata  kiongozi  wa  dini au  mtu  mwingine  yeyote  muadilifu  ambaye  mnadhani  ataweza  kutenda  haki  katika usimamizi.

Jambo  jingine  msimamizi  wa  mirathi  sio  lazima  awe  mmoja. Ikiwa  kuna  pande mbili  zinazozana  basi  sheria  inaruhusu  kila  upande  kutoa  msimamizi  wa  mirathi  ili  alinde  maslahi  ya  upande  wake.  Kwahiyo  wasimamizi  watakuwa  wawili   na  sheria  haikatazi.

Nyongeza ya  hapo ni kuwa hata kampuni  au taasisi  inaweza kuteuliwa kusimamia mirathi.

3. MSIMAMIZI  ALIYETEULIWA  KATIKA WOSIA  KUTHIBITISHWA NA MAHAKAMA.

Msimamizi  aliyeteuliwa  katika  wosia  naye  ni  lazima  kuthibitishwa  na  mahakama.  Sio  kwamba  kwakuwa  marehemu  kabla  ya kufa  alimteua  au kwasababu  ameandikwa  kwenye  wosia kama  msimamizi  wa  mirathi  basi  haina  haja  ya  kwenda  tena  mahakamani.

Ni  kweli  aliteuliwa  na  marehemu  kabla  ya  kifo   lakini  ni  lazima  athibitishwe  na  mahakama. Hivyo  ndivyo  sura ya 352 inavyosema
Ikiwa  hatathibitishwa  na  mahakama basi  hawezi  kusimamia mirathi. Lazima awe na fomu  ya  usimamizi  wa  mirathi  itolewayo  na  mahakama.

Fomu hii  ndiyo  inayoruhusu  kuuza  mali,  inaruhusu  kudai  madeni, unaweza  kuonesha  benki  na  akaunti  za  marehemu  zikafunguliwa  ili  mchukue  hela, inaoneshwa  kwenye makampuni  kama  kuna  hisa  ili kuweza  kupewa  hisa  za  marehemu nk, nk. Huwezi  kuonesha  wosia   ukaruhusiwa  kufanya  miamala  kama  hii.

MWANDISHI   WA   MAKALA  HAYA   NI   MWANASHERIA  NA  MSHAURI   WA  SHERIA  KUPITIA  GAZETI   LA  JAMHURI   KILA JUMANNE.  0784482959,  0714047241bashiryakub@ymail.com