Monday, 1 February 2016

UTARATIBU MZIMA WA KUFUNGUA MIRATHI.

Image result for Mahakama

NA  BASHIR  YAKUB -

1.MIRATHI NI NINI.

Mirathi  ni  utartibu  maalum  wa  kisheria  unaotumika  katika  kiulipa  madeni, kusimamia, na kugawa, mali  yote  aliyoacha  marehemu  kwa  warithi  halali.  Hakuna  mirathi  kabla  ya  kifo.

2.  JE  NANI  HUTAKIWA  KUWA  MSIMAMIZI  WA  MIRATHI.

Msimamizi  wa  mirathi  sio  lazima  awe  ndugu  wa  marehemu  kama wengi  tunavyojua. Yeyote  muadilifu  na  muaminifu  anaweza  kuwa  msimamizi wa  mirathi. Hii  ina  maana  wanaweza  kuachwa  ndugu   halafu  usimamizi  wa  mrathi  akapewa  mtu  mwingine  wa  nje  kabisa ambaye  sio  ndugu.

3.   UTARATIBU  WA  KUFUNGUA  MIRATHI.

Utaratibu wa  kufungua  mirathi  hutegemea  mambo  makubwa  mawili ,  kwanza   ikiwa  marehemu  ameacha  wosia  na pili  ikiwa  hakuacha  wosia.

( a )  UTARATIBU  IKIWA  MAREHEMU  HAKUACHA  WOSIA.

Kitu  cha  kwanza  kabisa  unachotakiwa  kufanya  ikiwa  marehemu  hakuacha  wosia  na mnataka  kufungua  mirathi  ni  kuwa  unatakiwa   kwenda  serikali  za  mitaa  na  kuchukua  barua  maalum  ili  ukapate  cheti  cha  kifo. Serikali  za  mitaa  ukiwaeleza  hivyo  wanajua  ni  aina  gani  ya  barua waandae.

Cheti  cha  kifo  hutolewa  makao  makuu  ya  wilaya.  Kila  makao makuu  ya  wilaya  hutoa  huduma  hiyo. Kwahiyo  hatua  ya kwanza  ni  kuchukua  barua serikali  za  mitaa na  kuipeleka  wilayani  ili  kupata  cheti  cha  kifo. Huwezi  kufungua  mirathi  bila  cheti  cha  kifo.

Pili, baada  ya  kuwa  mmepata  cheti  cha  kifo  ndugu  watakaa  kikao    kwa ajili  ya kumteua  msimamizi  wa  mirathi. Kwenye  kikao  ndugu  watajadiliana  na  kila  mtu  atatoa  hoja  yake  na  msimamizi  wa  mirathi  atapatikana  kwa  kupendekezwa  na  walio  wengi  kwa  kuzingatia  uadilifu.

Tatu  ndani  ya  kikao  utaandaliwa  mukhtasari unaohusu  kikao  hicho. Mukhtasari  utawaainisha  ndugu  wote  waliohudhuria  kikao  hicho,utaeleza  ajenda  zilizojadiliwa, mali  za  marehemu  alizoacha zitaorodheshwa,  utaeleza  warithi  wa  marehemu  waliopo,  na  utamtaja  msimamizi  wa  mirathi  aliyeteuliwa. Zingatia  mukhtasari  hutakiwa kuandikwa kwa  mkono.

Nne  baada  ya  kuwa  na  mukhtasari  wa  kikao  cha  familia  pamoja  na  cheti  cha  kifo  basi  mtarejea  tena  serikali  za  mitaa  kupata  barua  ya  kuwatambulisha  kufungua  mirarhi.  Baada  ya  barua  hiyo  basi  mtaenda  mahakamani  mkiwa  na  vitu  hivyo  kwa  ajili  ya  kufungua  mirathi.

( b )   UTARATIBU  MAREHEMU  AKIWA  AMEACHA  WOSIA.

Ni  vema  tujue  kuwa  habari  ya  kufungua  mirathi  mahakamani  inahusu   pale  marehemu  anapokuwa  ameacha  wosia  na  pale  ambapo  hajaacha  wosia.  Wengi  hujua  kuwa  marehemu  akiacha  wosia  na  kumteua  msimamizi  wa  mirathi  basi  haina  haja  ya  kwenda  mahakamani.

Tofauti  kubwa  ya  utaratibu  pale  marehemu  anapoacha  wosia  na  pale  asipoacha  wosia  ni  kuwa  marehemu  anapoacha  wosia  huku  akiwa  amemteua  msimamizi  wake  wa  mirathi  basi  kikao  cha  familia  hakitahusika  na  kuteua  msimamizi  mwingine.  Isipokuwa  kikao  cha  familia  kitahusika  iwapo  ameacha  wosia  lakini hakutaja  nani  asimamie  mirathi  yake.

Taratibu  nyingine  ni  zilezile    kama  nilizotaja  hapo  juu. Muhimu  ni  kutafuta  cheti  cha  kifo,  barua   ya  serikali  za  mitaa,  mukhtasari  wa  kikao  cha  familia na  wosia  kama  upo.

4 . MAHAKAMA  KUTOA  TANGAZO.

Baada  ya  kuwasilisha  nyaraka  hizo  mahakama  itatoa  tangazo  linaloeleza  fulani  kuomba  kusimamia  mirathi  ya  fulani  ili  mwenye  pingamizi  apinge . Tangazo  litadumu  siku  90  kabla  ya msimamizi  wa  mirathi  kuthibitishwa  na  mahakama. Tangazo  hutolewa  kwenye  magazeti  na kwenye  mbao  za  matangazo  za  mahakama.

Baada ya  muda  huo  kuisha  mahakama  itatoa fomu  kumthibitisha  aliyeomba  kusimamia  mirathi. Na  ikiwa  kuna  pingamizi  basi  mahakama  itasikiliza  pingamizi  hilo  na  kulitolea  maamuzi  kabla  ya  kumthibitisha  mwombaji  au  kumkatalia kutokana  na  pingamizi  hilo.

MWANDISHI   WA   MAKALA  HAYA   NI   MWANASHERIA  NA  MSHAURI   WA     SHERIA  KUPITIA  GAZETI  LA  SERIKALI   LA   HABARI   LEO  KILA  JUMANNE  , GAZETI  JAMHURI   KILA  JUMANNE  NA  GAZETI  NIPASHE  KILA  JUMATANO.      0784482959,        0714047241              bashiryakub@ymail.com0 comments:

Post a Comment