Friday, 10 July 2015

IFAHAMU NDOA YA KWA MKUU WA WILAYA.


Image result for ndoa serikalini

NA  BASHIR  YAKUB - 

Mara  nyingi  tunapoongelea  suala  la ndoa   huwa  tunarejea  ndoa  za  aina  tatu.  Kwanza huwa  tunaongelea ndoa  za  kidini,  pili   ndoa  za  kimila  na  tatu  ndoa   za  kiserikali.  Kila  moja  katika  ndoa    hizi  inazo  taratibu  zake  ambazo  hutofautiana  na  nyingine.  Ndoa za  kidini  na  za  kimila  mara  nyingi  taratibu  zake   hujulikana  kwa  wengi.  Hii  ni  kutokana  na  ukweli  kuwa   ndoa  hizo  hufungwa  kwa  wingi   na  hivyo  taratibu  zake  ziko  wazi  kwakuwa   hushuhudiwa  mara  kwa  mara.  Ndoa za kiserikali ( civil  marriage)  mara  nyingi  taratibu  zake  huwa  hazijulikani  sana.  Hii  ni  kutokana  na  uchache  wa  ndoa  hizi  katika  jamii  zetu. Yumkini  kuna  umuhimu  wa  kuzijua  kwakuwa   waweza  kuwa  mhitaji  wa  kufunga  ndoa  ya  aina  hiyo.

1.MAHITAJI  YA  KUFUNGA  NDOA   YA  KISERIKALI.

Mara  zote  ndoa  ni  hiari.  Na  hiari  ya  ndoa  hutokana  na  mapemzi  ya  wahusika  wawili.  Wakati    mwingine  hutokea   mapenzi  yapo na  uhiari upo  lakini  mazingira  ya  namna fulani  hasa  ya  kimila  au  kidini  yanazuia  kabisa  ndoa  kufungwa  japo   wahusika  wanahitaji  ndoa. Hapa  ndipo  mahitaji  ya kufunga  ndoa  kwa  mkuu  wa  wilaya   yanapokuja.  Yumkini  ndoa hii  inapofungwa   hadhi  yake huwa  sawa  na  ndoa  nyingine  zote   na  wahusika hustahili  haki  zote  za  msingi  zinazotokana  na  ndoa.

2. SABABU  ZINAZOWEZA  KUKUFANYA  UFUNGE NDOA  KWA  MKUU  WA  WILAYA.

( a ) Utofauti  wa  dini.  Hii  ni  sababu  kubwa  inayoweza  kupelekea  wahusika  kufunga ndoa kwa  mkuu  wa  wilaya. Kifungu  cha 25  cha  Sheria  ya  Ndoa  kinasema  kuwa  ndoa  hutambulika  kuwa  ni  ya  kidini  inapokuwa  imefungwa  kwa  taratibu  za  dini  husika. Hata  hivyo karibia  taratibu  za  kila  dini  huruhusu  ndoa  kwa  sharti  kuwa  wahusika wote  lazima    wawe  waumini  wa  dini  moja. Kutokana  na  hilo huwa  si  rahisi  kwa  watu  wa  dini  tofauti  kufunga  ndoa  kutokana  na  sharti  hilo. Lakini  ndoa ya  kwa  mkuu  wa  wilaya  jambo  hilo  halipo  kwani watu  wa  dini  tofauti  wanaweza  kufunga  ndoa.

( b) Ndoa  inayofungwa  kwa  mkuu  wa  wilaya  hutoa  uhuru  kwa  wahusika   kueleza  aina  ya  ndoa  wanayoitaka  ikiwa  iwe  ndoa  ya  mke  mmoja  au  wake  wawili. Ikiwa  watasema  wanataka  ya  mke  mmoja  basi  mwanaume  hatoruhusiwa  kuongeza  mke  mbeleni  na  ikiwa  watasema  wanataka  ya  mke  zaidi  ya mmoja  basi  mwanaume  anaweza  kuongeza  mke  mwingine   mbeleni  akiamua  kufanya  hivyo. Ndoa  za  kidini  na  kimila hazina  uhuru huu  kwani  taratibu  zake  tayari  zimepangwa  na  hazibadiliki.

3.  TARATIBU  ZA  NDOA  KWA  MKUU  WA  WILAYA.

( a ) Kwanza  wahusika  watatakiwa  kutoa  taarifa  ya  maandishi  ndani  ya  siku  21  kabla  ya siku ya  ndoa ikieleza  majina  yao,  ya  wazazi  wao, nia  yao  ya  kutaka  kufunga  ndoa, umri  wao , hadhi  yao  ya  kindoa  kama  kuna  mtu  ana  ndoa  nyingine  au  mjane  au  mseja. Pia  katika  notisi  hiyo  lazima  ielezwe  iwapo  wahusika  hawana  uhusiano  wowote  wa  kiundugu  uliozuiwa  kwa  mfano  wasiwe  kaka  na  dada,  mtu  na  shangazi  yake  au  mjomba  wake,mtu na  baba  yake  au  mama  yake  n.k.

( b ) Ni  jukumu  la  ofisi  inayotarajia  kufungisha  ndoa  hiyo  kutangaza  notisi  hiyo  ili  ikiwa  kuna  mtu  mwenye  pingamizi  juu  ya  ndoa  hiyo  ajitokeze  na  kuwasilisha  pingamizi  lake. Ikiwa  kuna  pingamizi  lolote basi  bodi  ya  usuluhishi  wa  ndoa ( Marriage  Reconciliation  Board) au  mahakama  ndiyo  itakayoamua   pingamizi  hilo.

( c ) Ikiwa  hamna  pingamizi lolote  baada  ya  siku  21  ndoa  itafungwa  na  maneno  yafutayo yatasemwa. Mwanaume  atasema “Mimi  Fulani  ninamchukua  fulani  kama  mke  wangu”. Na  mwanamke  naye  atasema  “Mimi  fulani  ninakuchukua  fulani  kama  mme  wangu”. Ndoa  itakuwa  imekamilika  na  wahusika  baada  ya  kusaini  nyaraka  za  ndoa  wataruhusiwa  kuendelea  na  taratibu zao nyingine.

( d ) Kama  ilivyo  ndoa  zote  mashahidi  huwa  ni  suala  la  msingi  sana. Sheria  imelazimisha  wawepo  mashahidi  wasiopungua  wawili  katika  ndoa  hii  ambao  umri  wao  ni  kuanzia  miaka  18  na  kuendelea. Pia  wakati  ndoa  inafungwa  haitakiwi  kuwa  siri. Sheria  imesema  kuwa  watu  waruhusiwe  kuwapo  na  kushuhudia  kadri  eneo  inakofungiwa  litakavyokuwa  linaruhusu.
Hii  ndio  ndoa  ya  serikali ( civil  marriage)  ambayo  hujulikana  kama  ndoa  ya  kwa  mkuu  wa  wilaya.

MWANDISHI   WA   MAKALA  HAYA   NI   MWANASHERIA  NA  MSHAURI   WA  SHERIA  KUPITIA  GAZETI  LA  SERIKALI   LA   HABARI   LEO  KILA  JUMANNE  , GAZETI  JAMHURI   KILA  JUMANNE  NA  GAZETI  NIPASHE  KILA  JUMATANO.    0784482959,        0714047241              bashiryakub@ymail.com

                                           TANGAZO   MUHIMU                                                
VIWANJA     NA     NYUMBA          ZINAUZWA.
·        
WANASHERIA   WETU   WATAKUANDALIA   MIKATABA  YOTE  BURE  NA    KUKUSIMAMIA  MPAKA   MANUNUZI    YAKAMILIKE   BURE.
·        
UHALALI   WA  NYARAKA   NA   UMILIKI   UMETHIBITISHWA  NA                        WANASHERIA  WETU.
·        
UTAPEWA  MTU  WA  KUKUSAIDIA  KUFANYA  TRANSFER   KWA  HARAKA         BURE.
·        
IKIWA   UTATOKEA   MGOGORO  NDANI   YA  MWAKA  TANGU  TAREHE  YA       MANUNUZI    UTAPEWA   WAKILI   WA   KUSIMAMIA  MGOGORO    BURE
                                                        0784482959.

 KUONA   BOFYA  HAPO  JUU    MWANZO  WA   BLOG.0 comments:

Post a Comment